Moderna klassiker
 
Dessa mattor har allesammans en modern - eller åtminstone en modernt anpassad – design och knyts i ett flertal olika länder med lång mattproduktionstradition. Men materialurval och materialbehandling, färgning och knytning sker endast efter traditionella principer och med väldokumenterad hantverksskicklighet. Så mattorna är alltså både moderna och klassiska!

60541011870 Rizbaf 167x235

30872364380 Pashtu Silk Touch 198x303

60541041810 Dehbaf 205x284

30872330680 Pashtu 251x299

60541042050 Dehbaf, Garden 170x247

60541031750 Pashtu 271x352

30425002174 Pashtu, multi 75x296

60541041890 Dehbaf 186x266

30872200540 Pashtu 168x247

60541031930 Pashtu 100x143

37641201410 Home, Plain, vit 203x302

30872330690 Pashtu, blå 248x285

30872333900 Pashtu 165x250

60541021890 Dehbaf 198x279

30877000098 Pashtu, Savanna 163x250

60541044850 Dehbaf 255x345

60541028130 Pashtu 193x284

60541034800 Rahrah 183x264

416622 Dehbaf, Ziegler 138x201

60541028310 Dehbaf 168x236

60541044840 Dehbaf 170x243

30872218210 Pashtu 146x206

30872342540 Pashtu 203x304

60541034910 Rahrah 160x257

60476053214 Dehbaf 171x239

60541041960 Dehbaf, Garden 166x241

30872231650 Gaba, multi 173x245

6066054655 Dehbaf 176x242

60541041820 Dehbaf, Garden 181x268

60064000320 Pashtu 372x544

30872342950 Pashtu 165x226

60476046283 Dehbaf 172x246

60066015953 Dehbaf 151x198

30872239600 Pashtu 199x279

60541042150 Dehbaf 140x190

60476053867 Dehbaf 140x196

30528004283 Dehbaf 143x190

37641201290 Tibtan, vit 250x300

60476039940 Dehbaf 143x199

60541042000 Dehbaf 200x305

60541043920 Dehbaf 145x198

30872260930 Pashtu 171x248

60476049758 Dehbaf 137x189

60476010701 Dehbaf 142x198

30872239540 Pashtu, mixed 93x148

60476009463 Dehbaf 144x200

60066019039 Dehbaf 140x196

60541031790 Pashtu 157x232

60476047034 Dehbaf 185x185

60541044960 Dehbaf 176x240

30872289340 Khotan 252x304

60541042260 Dehbaf 79x281

60541004430 Dehbaf 144x196

60541031690 Pashtu 183x264

60541042370 Dehbaf 83x295

60066061684 Dehbaf 141x201

60541034680 Rahrah 180x271

60541042220 Dehbaf, 84x297

60541008470 Pashtu 172x234

60476054436 Dehbaf 173x235

30872002270 Pashtu, Africa, svart-vit 79x245

60541033820 Dehbaf 83x293

30875000231 Pashtu Modern 200x252

60476030857 Dehbaf 170x261

30872088580 Pashtu 168x225

30872103500 Pashtu 77x365

60541043750 Dehbaf 167x236

30872218160 Pashtu 138x200

30872350240 Paradis 255x352

60476043165 Dehbaf 172x231

60541034450 Rahrah 143x189

60476045392 Dehbaf 83x288

60476045210 Dehbaf 87x348

30872298420 Pashtu Sussi, multi 244x312

30872342760 Paradis, svart 299x399

60541027900 Pashtu 172x240

407447 Paradis, vit 80x296

30872002200 Pashtu, Africa, svart-vit 141x201

60541043900 Dehbaf 250x300

416579 Dehbaf, Ziegler 170x239

30872301690 Boxes, multi 256x294

60541035020 Rahrah 173x232

60541034590 Rahrah 200x293

60541044120 Dehbaf 170x240

30872239270 Pashtu 250x363

60541041850 Dehbaf 239x295

30872349340 Pashtu, Ikat 166x229

60541031950 Pashtu 105x143

30872316660 Pashtu 197x288

60541042480 Dehbaf 178x258

60541044370 Dehbaf 274x348

60541031900 Pashtu 100x143

30872282340 Chobi 188x271

30872332330 Pashtu 275x370

60541044350 Dehbaf 204x295

30872338170 Paradis, vit 254x337

30872117540 Rizbaf 168x222

30872315830 Pashtu, Savanna 78x321

30872200690 Pashtu 138x203

30872342550 Pashtu 205x301

60541034910 Rahrah 160x257

60541014190 Dehbaf 173x246

30872315540 Pashtu, Sussi multi 169x244

60541027830 Pashtu 169x225

30872231660 Gaba, multi 169x231

60541034200 Dehbaf 200x243

60541042070 Dehbaf, Garden 168x260

60064000346 Pashtu 372x513

30872231630 Gaba 172x230

60476031624 Dehbaf 173x238

60476046218 Dehbaf 143x200

60541035210 Pashtu 166x244

60541041880 Dehbaf 143x203

30872283330 Boxes 174x244

60066009287 Dehbaf 140x197

30872242500 Boxes, blå 202x307

60541041920 Dehbaf 143x200

30872336310 Bakshayeshi 202x296

60541044460 Dehbaf 138x195

30872260940 Pashtu, sand 167x230

60541042140 Dehbaf 138x187

60541033970 Dehbaf 122x178

30872248790 Pashtu Silk Touch 96x158

60476030204 Dehbaf 140x193

60541020400 Dehbaf 139x197

60541031680 Pashtu 181x264

60541042100 Dehbaf 201x294

60541044950 Dehbaf 199x299

30872289360 Khotan 198x314

30872239190 Pashtu 277x359

30872114990 Chobi 143x197

30872283500 Boxes, blå-vit 201x304

60541042310 Dehbaf 83x292

60476046291 Dehbaf 142x195

60541034730 Rahrah 198x291

30872349380 Pashtu, Ikat 74x305

60541028490 Dehbaf 173x238

30872002260 Pashtu, Africa, svart-vit 78x242

60541042210 Dehbaf 81x293

30875000058 Pashtu Modern 202x244

60541035980 Dehbaf 168x234

60541032680 Pashtu 175x234

30872130140 Pashtu 77x369

60541011770 Rizbaf 169x230

60541022600 Dehbaf 84x295

30872350300 Gaba, grå 196x280

60066015284 Dehbaf 180x252

60541034660 Rahrah 143x196

60541043760 Dehbaf 254x301

409360 Dehbaf 253x338

30872298430 Pashtu Sussi, multi 242x305

60541044240 Dehbaf 251x349

60541027610 Pashtu 178x259

409372 Dehbaf 83x349

60541018500 Dehbaf 251x306

30872298670 Pashtu Silk Touch 101x201

416635 Pashtu 84x309

30872301620 Boxes, multi 202x270

30872364160 Azari 198x332

30876000461 Pashtu Africa 141x196

30872316100 Pashtu, Boxes 245x339

60541043790 Dehbaf 171x236

30242001896 Pashtu 400x512

60541044390 Dehbaf 174x241

37641265900 Home, square 305x347

60541041860 Dehbaf 169x238

37083000168 Nindeh 174x230

60541031990 Pashtu 98x145

60476011774 Dehbaf 200x290

60541041910 Dehbaf 182x268

30872333890 Pashtu 165x255

60541031910 Pashtu 102x138

30872282270 Chobi 240x313

60541042040 Dehbaf 245x299

60541044360 Dehbaf 200x303

30872315520 Pashtu Sussi, multi 241x303

60476052000 Dehbaf 141x196

60541044920 Dehbaf 82x294

30872230390 Pashtu Silk Touch 201x304

30872342530 Pashtu 205x316

416633 Pashtu 174x245

60541018530 Dehbaf 173x237

30872298500 Pashtu, Sussi multi 168x226

60541028000 Pashtu 161x241

30872342320 Pashtu 208x292

60541028620 Rizbaf 169x212

60541042020 Dehbaf, Garden 169x235

30872231620 Gaba 168x222

60476011782 Dehbaf 163x241

60476010669 Dehbaf 145x194

60541035220 Pashtu 177x233

60541025690 Dehbaf 140x193

60476014091 Dehbaf 173x234

60066057591 Dehbaf 142x199

30872242510 Gabamix 169x240

60541041930 Dehbaf 139x202

30872315750 Pashtu Silk Touch 97x400

60541043870 Dehbaf 144x198

30872260950 Pashtu 164x245

60541041980 Dehbaf 137x190

60066063490 Dehbaf 143x205

30872265200 Pashtu Boxes, blå 174x238

60066043666 Dehbaf 144x200

60476053503 Dehbaf 141x207

30872222690 Pashtu 92x160

30872348630 Pashtu 265x355

60541028220 Dehbaf 138x193

30872289310 Khotan, röd 248x292

30872349350 Pashtu, Ikat grön 195x295

60541044420 Dehbaf 171x240

30872142190 Pashtu 228x316

60541042300 Dehbaf 81x285

60541033990 Dehbaf, Garden 149x195

30872283410 Boxes, blå 200x302

30872349390 Pashtu, Ikat 75x306

60066027727 Dehbaf 147x210

30872001720 Pashtu, Savanna 79x245

60541022110 Dehbaf 81x290

30875000025 Pashtu Modern 200x244

60541035960 Dehbaf 168x232

30872283340 Boxes, blå 174x235

30872350200 Paradis, svart 167x218

30872001320 Pashtu Savanna 241x245

30872298480 Pashtu Sussi 170x230

60541040210 Dehbaf Ø 201

30872001940 Pashtu, Savanna 165x224

60476044734 Dehbaf 170x234

60541034470 Rahrah 146x194

30872350260 Gaba 168x218

30872364110 Paradis 248x355

30872298460 Pashtu Sussi, multi 195x306

60475002899 Pashtu 200x200

389876 Dehbaf, Ziegler 97x312

30872238000 Pashtu 241x323

30872298690 Pashtu Silk Touch 75x193

416634 Pashtu 169x230

60541040190 Dehbaf 174x240

60541044520 Dehbaf, Ziegler 297x394

30872315170 Pashtu Silk Touch 168x247

30872364310 Pashtu Silk Touch 197x299

30872232920 Pashtu 162x242

30872364330 Pashtu Silk Touch 198x301

30872332280 Dehbaf, Garden 247x344

60541042120 Dehbaf 175x238

60541044450 Dehbaf 170x241

60541031640 Dehbaf 277x356

30872315210 Pashtu Silk Touch 166x234

30872348720 Pashtu 170x250

60541031940 Pashtu 101x142

60066021407 Dehbaf 253x357

60541041800 Dehbaf 242x304

30872012000 Pashtu Africa 177x228

37641201300 Tibtan 252x306

60476037746 Dehbaf 173x224

60541044910 Dehbaf 172x249

30872342370 Kutan, blå 80x346

416623 Dehbaf, Ziegler 141x203

60476040393 Dehbaf 170x237

60541034940 Rahrah 165x228

60541032040 Pashtu 145x191

30872342450 Pashtu 176x232

60541027890 Rahrah 151x234

60476053735 Dehbaf 170x234

60541041940 Dehbaf, Garden 167x251

30872231640 Gaba 166x226

60476014059 Dehbaf 171x235

60541019030 Dehbaf 155x195

60541035240 Pashtu 181x227

30872342940 Pashtu 164x228

60541028430 Dehbaf 168x232

60066043658 Dehbaf 140x200

0488400138 Karss 154x230

60541041870 Dehbaf 139x193

30872332270 Dehbaf, Garden 268x369

60541044230 Dehbaf 144x194

37641201450 Plain, vit 250x302

60541042030 Dehbaf 142x200

30392003734 Dehbaf 141x194

30872265070 Pashtu, Boxes, blå/vit 176x239

60541013370 Dehbaf 140x194

60066034863 Dehbaf 147x201

30872233450 Pashtu Silk Touch, rost 95x154

60476012780 Dehbaf 142x196

60541026140 Rizbaf 138x200

30872282900 Super Pashtu, Ziegler, grön 305x443

30872237990 Pashtu 186x269

60541042090 Dehbaf 175x233

30872289300 Khotan 251x306

60541042270 Dehbaf 81x303

60541028230 Dehbaf 139x196

30872283420 Boxes waterfall, blå 202x301

60541042350 Dehbaf 87x293

60476045046 Dehbaf 142x205

60541006820 Dehbaf, Herbarium 83x309

60541042320 Dehbaf 82x292

60541013490 Pashtu 192x200

60541035970 Dehbaf 175x233

30872283320 Boxes, blå 173x242

60541033800 Dehbaf 83x292

30877000155 Pashtu Savanna 198x198

60541044180 Dehbaf 174x240

60541011900 Rizbaf 143x200

30876000404 Pashtu Afrika 82x404

60066066501 Dehbaf 169x234

30872218190 Pashtu 136x186

30872350180 Paradis, svart 198x301

30872349930 Paradis 246x344

30872239420 Pashtu, lila 136x201

60541034120 Dehbaf 81x353

60541022250 Dehbaf Garden 84x358

30872283520 Boxes, blå 250x310

30872248770 Pashtu Silk Touch 99x206

409339 Dehbaf 258x348

60541012080 Rizbaf 141x205

30872301450 Boxes, multi 175x237

30872364360 Pashtu Silk Touch 197x280

60541026120 Rizbahf 99x150

60541028680 Rizbaf 98x150

60541028780 Rizbaf 246x335

60541028720 Rizbaf 139x200

60541028810 Rizbaf 244x345

60541028740 Rizbaf 138x178

60541028650 Rizbaf 141x186

60541026130 Rizbahf 136x186

60541029640 Marrakesh 164x238

60541025170 Marrakesh 143x195

60541023210 Marrakesh 206x305

60541027180 Marrakesh 164x236

60541023250 Marrakesh 173x247

60541030880 Marrakesh 77x314

60541024940 Marrakesh 145x200

60541026550 Marrakesh 82x303

60541027140 Marrakesh 175x234

60541023070 Marrakesh 174x240

60541030870 Marrakesh 83x163

60541029260 Marrakesh 200x284

60541026490 Marrakesh 86x298

60541025010 Marrakesh 218x314

60541025040 Marrakesh 254x290

60541025140 Marrakesh 178x247

60541030910 Marrakesh 78x356

60541033700 Marrakesh 173x232

60541026300 Marrakesh 197x290

60541024920 Marrakesh 247x314

60541027190 Marrakesh 177x228

60541025130 Marrakesh 160x233

60541030890 Marrakesh 78x236

60541027530 Rah Rah 79x288

30846000013 Worsted 136x199

30854000012 Worsted 147x173

60541019800 Berber 311x407

36830000109 Nimdeh Sky 140x202

37641050510 Super Herati 144x206

37051000109 Dargistan 62x95

37641032230 Dargistan 145x201

37641031850 Dargistan 136x206

37641032190 Dargistan 89x160

36943000772 Dargistan 142x200

37349000010 Dergistan 76x203

30337000381 Dargistan 152x196

36927000186 Dargestan 61x92

37641031840 Dargistan 142x204

36902-00005-2 Dargistan Sample 71x124

30337001413 Pashtu 248x307

30872114960 Ghobi 141x197

60541025270 Gohlbaf 205x296

37641048280 Kordi 194x241

37641032820 Kordi 198x253