Teknisk data
 
Storleksbeteckningar
Inom handeln med mattor förekommer i förenklande syfte storleksbeteckningarna 8/4, 10/4 och så vidare (uttalas åttakvart, tiokvart). Namnen härstammar från Tyskland, där den gpreussiska alnen användes speciellt på mattor.
En sådan aln är 66,7 centimeter, och en kvart är följaktligen 16,7 centimeter.
En 12/4-matta har en bredd av 12 kvarts-alnar, det vill säga 200 centimeter. Dessutom ska längden förhålla sig till bredden som 3:2, alltså blir 12/4-mattans längd 300 centimeter.

De storlekar som har räknats ut på detta sätt har dock fått sina mått justerade, både uppåt och nedåt för att bättre kunna konverteras till metersystemet, och måtten nedan får anses vara de mest förekommande:
8/4: 140x200 cm
10/4: 170x240 cm
12/4: 200x300 cm
16/4: 250x350 cm

Men man måste också vara medveten om att dessa exakta mått inte alltid kan hållas eller garanteras, till exempel på olika reaktioner hos materialen som används.
Det förekommer också att vissa producenter, för att kunna pressa försäljningspriset, säljer till exempel 12/4-mattor i måtten 190x280 centimeter, och ibland till och med ännu mindre.

Knuttäthet
Ibland kan man se Tabrizmattor med benämningen ”raj” i anslutning till namnet. Detta definierar av antalet knutar mellan en bredd av 70 millimeter.
I mattor med benämningen 40 raj finns det omkring 400 000-500.000 knutar per kvadratmeter. 50 raj motsvarar 500 000-600.000 knutar per kvadratmeter och vid 60 raj återfinns cirka 600 000-800.000 knutar per kvadratmeter.
I en matta med beteckningen 70 raj ligger antalet på 800 000-1 000 000 knutar per kvadratmeter. Den sistnämnda är väldigt sällsynt på marknaden i dag.

Det finns en mängd olika mätmetoder att ta hänsyn till beroende på mattans ursprung, när man ska fastställa hur tätknuten den är. Det mått som huvudsakligen används är KPSI, ”knots per square inch” (knutar per kvadratinch, där en kvadratinch motsvara 6,45 kvadratcentimeter). Och precis som med pixlarna på en tv-, eller datorskärm, innebär ett högre antal pixlar, eller knutar, en klarare och skarpare bildyta. Detta sätt att mäta antalet knutar, görs genom att man räknar antalet knutar, på mattans baksida, dels på en vertikal och dels en horisontell inch och sedan multiplicerar summorna med varandra.


Typ av knutar
Typen och antalet knutar är två väldigt viktiga egenskaper hos en persisk matta. Det finns olika sorters knutar, använda i olika sorters mattknytning. De två huvudsakliga sorterna är den asymmetriska, persiska knuten, senneh-knuten och den symmetriska, turkiska, knuten, ghiordesknut.

Asymmetriska knutar, också kända som persisk-, eller sennehknut, används i allmänhet i centrala, norra, nordöstra, södra och sydöstra Iran.
Symmetriska knutar, kända som turkiska eller ghiordesknutar, används till största delen i nordvästra, västra, sydvästra och till viss del i nordöstra delen av Iran.

Det spelar ingen roll vilken av de två olika knutarna man använder, båda har samma egenskaper. Men typen av knut i din matta kan ge en god indikation på vilken region din matta kommer ifrån. Den huvudsakliga betydelsen av knutarna i mattan är antalet av dem på en specifik längd.
I Iran använder man sig av metersystemet, så antalet knutar på 7 centimeter kallas ”raj” och är ett standardmått för att avgöra kvaliteten i en matta.
I USA och Storbritannien använder man engelska mått och antalet knutar på en kvadratinch (KPSI) är där vad som definierar kvaliteten på en matta.

Det finns också vissa mattor där man inte kan räkna antalet knutar, beroende på hur knytaren har utfört dessa. Mest troligt är att de flesta nomadmattor, som till exempel Kashgai, Bakthiari och vissa kurdiska mattor tillhör den här kategorin. Vissa bymattor kan också höra hit.