Ansökan om partnerskap

För återförsäljare vill vi att kunden tar kontakt med Bargi för vidare information på tel: +46(0)40 53 55 00.Allmänna villkor..

PRISER.
Alla priser är rekommenderade konsumentpriser, inklusive svensk mervärdeskatt.
Eftersom varje matta är handgjord, finns små avvikelser i så väl mått som färgnyanser och mönster, vilket innebär att prisavvikelse kan förekomma.
Vi reserverar oss för eventuella typografiska fel.

LEVERANSER.
Leverans av beställda varor inom Sverige sker via transportbolag eller genom egen avhämtning enligt önskemål. Varor som är restnoterade levereras så fort dessa anländer till vårt lager i Arlöv.

ÖPPET KÖP.
Bargi AB erbjuder, för varor ur det ordinarie sortimentet, full returrätt inom 10 dagar från utlämningsdatum. Retur sker till Bargi i Arlöv på kundens bekostnad och risk. Returrätt gäller inte måttbeställda varor eller specialorder.

MÅTTBESTÄLLNING.
OBS! Vid måttbeställning finns det ingen retur- eller ångerrätt, eftersom varan produceras direkt och enbart till er.

COPYRIGHT.
Bargis hemsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras, varken helt eller delvis.
Mattornas design, bilder, grafik och logotyp från Bargis hemsidor får inte kopieras eller vidarebefordras.
Bargi är ett skyddat varumärke och tillhör Bargi AB i Arlöv.

INTEGRITETSPOLICY
 
GÄLLER FRÅN OCH MED DEN 25 MAJ 2018
BARGI AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av BARGI. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med en förfrågan, beställning eller ett köp som du gör hos BARGI, genom användning av vår hemsida eller vid direktkontakt med oss.
 
VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
BARGI AB (556199-9524), Limvägen 3, 232 37 Arlöv är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på telefon 040-53 55 00 eller via mail invoice@bargi.se.
 
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
BARGI behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från er inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till BARGI av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, IP-adress, personnummer, kontakt- & adressuppgifter samt personliga preferenser.
 
FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter eller inköp som du väljer att göra hos oss.
 
Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig (på telefon 040-53 55 00 eller via mail invoice@bargi.se).
 
LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING OCH LAGRINGSPERIOD
BARGI behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.
 
Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts. vid köp kan dock uppgifterna komma att sparas ganska lång tid då konsumentköplagen (3 år), bokföringslagen (7 år) och produktgarantier (upp till 20 år) gäller angiven tid.
 
SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER
BARGI värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
 
BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
BARGI kommer inte att lämna ut dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i detta avsnitt.
 
Vi använder externa bolag för hjälp med frakt. De agerar då så kallade personuppgiftbiträden åt BARGI, vilket betyder att de i enlighet med våra instruktioner behandlar personuppgifter för oss. De använder enbart uppgifterna för att fullfölja sitt åtagande till oss under den tidsperiod som krävs och är ålagda sekretess. 
 
Vid utredning av ett brott, eller i andra fall där vi i enlighet med lagen eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut personuppgifter, kan BARGI komma att lämna ut uppgifter till tredje part. 
 
DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL
Du har, i enlighet med tillämplig personuppgiftlagstiftning, rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att BARGI skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall BARGI genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter (på telefon 040-53 55 00 eller via mail invoice@bargi.se).